Vad är viktigt när man planerar begravning

Viktigt när man planerar sin egen begravning


Att planera sin egen begravning kan vid första åtanke tyckas en smula skrämmande. Döden är för många av oss någonting vi ogärna vill tänka på och än mindre diskutera, men faktum är att det finns många fördelar med att förbereda sina efterlevande för ens bortgång. Framförallt är det en fin, sista omtanke som underlättar för nära och kära, men du får också möjlighet att framföra dina egna, personliga önskemål gällande såväl ceremoni och gravsättning som arv och testamente.


Var börjar du – de viktigaste punkterna i en begravningsplanering


Tankar kring själva ceremonin är förmodligen det första du tänker på. Det är en bra idé att fundera på hur du vill ha det, religiöst eller borgerligt?

Eller kanske en enklare ceremoni på utvald plats?

Tänk på vilka som ska informeras om ceremonin och om det kanske finns någon i din närhet som anhöriga inte känner till men som bör meddelas om bortgången. Hit hör också eventuell efterföljande minnesstund, ofta samlas man över mat och dryck.


Begravningsplanering handlar också om gravsättningen. Vanliga alternativ brukar vara traditionell gravplats, enklare minneslund eller askgravlund. Själva ceremonin kan du också ha önskningar kring, du kanske vill ha ett särskilt tema som återspeglas i val av kista, blommor och annat?

Särskilda musikstycken, psalmer eller texter brukar vara vanliga önskemål, liksom tankar kring kläderna du vill begravas i. En favoritkostym/klänning, uniform eller annat betydelsefullt plagg kan önskas. I viss mån kan även föremål och foton läggas i kistan efter önskemål.


Vad mer ska du tänka på?


Att börja planera din egen begravning kan du göra var du än befinner dig i livet. Ofta räknar vi med, eller åtminstone hoppas, att vi har många år kvar att leva. Andra gånger kan situationen vara motsatt. Du kanske är medveten om att tiden av någon anledning är knapp och att du inte har lång tid kvar av livet. I de fall du har kraft och ork kan du ta itu med exempelvis städning, arv och testamenten. För att enklare kunna planera en begravning kan man använda sig av en checklista


I dagens samhälle kan det även vara aktuellt med en digital städning, vilket innebär att du ser över dina konton. De flesta onlinetjänster har en funktion som låter dig bestämma vem som ska ta hand om dina konton, exempelvis på Facebook, när du är borta. Det kanske finns konton som ska stängas. Du bör se till att lösenord till exempelvis mejl, eller andra former av digitala brevlådor där räkningar och dylikt skickas finns samlade samt tillgängliga för efterlevande.


Testamente och arv


En bortgång innebär också en del juridik. Att upprätta ett testamente är ett sätt att tala om hur ägodelar och pengar ska fördelas efter din bortgång. Det kan vara av stor vikt att ordna med testamente då det är den enda, lagenliga handling som gör det möjligt att i viss mån avvika från arvsrätten. För att ett testamente ska vara lagligt måste det undertecknas av testatorn, samt att det bevittnas av två ojäviga personer som inte omfattas av testamentet.


Om du är osäker på hur ett testamente ska skrivas finns det såväl färdiga mallar som skräddarsydda upplägg. Du kan även kontakta en jurist för vägledning. Vid tveksamheter kan en juristkontakt vara en god idé, eftersom det finns en del att tänka på vid ett testamentes utformning. Det finns exempelvis skillnader mellan olika termer som är bra att ha fullständig koll på, samtidigt som testamentet bör uppfylla särskilda formkrav för att vara juridiskt bindande.


Vita arkivet – en plats för egna tankar


Vita arkivet är ett kostnadsfritt dokument för att samla dina egna tankar kring din bortgång, en tjänst tillgänglig för vem som helst. Vita arkivet tillhandahålls av Fonus, men alla begravningsbyråer erbjuder likartade dokument vars gemensamma syfte är att arkivera information till anhöriga. Här kan du samla all sorts värdefull information, allt från begravningsplanering till särskilda ägodelar och föremål, listor på försäkringar, abonnemang och prenumerationer som bör avslutas samt bankfack, tillgångar utomlands, liksom information var foton, filer eller papper förvaras.