Checklista vid begravning


Checklista vid begravning – så planerar du begravningen

Att planera en begravning kan vara en stor och ganska skrämmande uppgift. Det finns så många saker att tänka på i en redan svår tid. Du upplever säkert en rad olika känslor som kan göra det svårt att tänka riktigt klart. Men du kan dock vilja få en god förståelse för de olika delmoment som kommer att ske.

Därför har vi tagit fram denna checklista vid begravning för att hjälpa dig med planeringen. Genom att använda checklistan nedan som en guide kan du enklare planera begravningen.

Checklista vid begravning

Det exakta tillvägagångssättet vid planeringen inför en begravningsceremoni kan skilja sig något åt från fall till fall. Till exempel kan den avlidne ha haft antingen dokumenterade önskemål eller muntligen uttalade sådana. Dessa kan i sådana fall underlätta för dig i planeringsarbetet, men i annat fall kan du ta dig lite större friheter i de olika momenten.

Detta är en generell checklista vid begravning vilken du kan utgå från och använda som en mall:

 1. Bestäm vilken sorts begravning som ska äga rum.

 2. Välj ut en kista (och vid behov även en urna).

 3. Välj lokal (t.ex. kyrka eller kapell) och bestäm datum för begravningen.

 4. Planera ceremonin med prästen eller officianten.

 5. Bestäm vilken begravningsmusik som ska spelas.

 6. Besluta huruvida ett begravningsprogram ska tas fram.

 7. Utforma en dödsannons och annonsera i valda tidningar.

 8. Bjud in anhöriga till begravningsceremonin.

 9. Bestäm vilka blommor, ljus och andra dekorationer som ska användas.

 10. Planera den minnesstund som kan hållas efter själva ceremonin.

 11. Närvara vid ceremonin och minnesstunden.

 12. Skicka tackkort till de anhöriga som närvarade om du så önskar.

 13. Köp en gravsten och fatta beslut om gravsättning eller ansök om få sprida askan.

Så kan du använda checklistan

Checklistan ovan kan vara till hjälp för att reda ut vad som ska göras inför och efter begravningen. Det är som bekant mycket att hålla reda på i samband med planeringsarbetet. Utgå gärna från vår checklista vid begravning och anpassa den utifrån ditt specifika behov. Lägg gärna till eller ta bort moment för att skräddarsy din alldeles egen avprickningslista. Sedan kan du bocka av de olika momenten allt eftersom de utförs.

Även om du tar hjälp av en begravningsbyrå med planeringen kan det vara bra att ha denna checklista att luta sig mot. Du kan även då använda den som en utgångspunkt när du diskuterar ceremonin och allt kring denna med representanter för begravningsbyrån.

Vi kan varmt rekommendera att kika online efter checklistor som skulle passa ens egna specifika behov. I vissa fall kanske man behöver en checklista som hjälp/stöd när man ska ta lån. Det kan vara svårt att veta vad som gäller och vad man bör tänka på om det är första gången man ska skicka in en låneansökan. Skulle ni befinna er i denna situation så rekommenderar vi att läsa mer hos Sambla.