Hur skriver man ett testamente?


Innan du går bort kan du välja att skriva ett testamente. Detta testamente, och det som står där i, kommer vara avgörande i frågan om vem eller vilka som ska få ärva dig efter att du avlidit. Att skriva ett testamente är dock inte alltid helt enkelt. Det gäller nämligen att du har koll på de formkrav och regler som gäller för att testamentet ska bli korrekt utformat, och därmed giltigt. Att säkerställa att dokumentet är tydligt och korrekt skrivet är också en förutsättning för att du ska minska risken för framtida tvister och onödiga missförstånd. 


Du kan skriva ett testamente själv om du så önskar. Känns det svårt och du känner dig osäker kring vad som är korrekt och inte finns det hjälp att få. Nedan går vi igenom allt du bör veta om och ha koll på då du vill skriva ett testamente!


Vad är ett testamente? 

Testamentet är ett juridiskt bindande dokument som du som privatperson kan skriva om du vill reglera hur ditt arv ska fördelas efter att du gått bort. Du kan till exempel ange att du vill att din sambo, flickvän eller ett särkullbarn ärver dig när du går bort, eller att din kvarlåtenskap skänks till en viss organisation. 


Detta krävs för att ett testamente ska vara giltigt

För att ett testamente och det som står där i ska vara giltigt krävs det att det är utformat på ett visst sätt, enligt de formkrav och regler som finns. Informationen i dokumentet ska också vara tydligt och korrekt skriven för att undvika onödiga missförstånd och konflikter i framtiden. Vill du skriva ett testamente själv finns det några specifika saker du bör tänka på. 


Så skriver du ett testamente – att tänka på 

När du ska skriva ett testamente är det viktigt att du inkluderar följande punkter för att det ska anses vara korrekt och giltigt utformat:

  • Det ska vara skriftligt (för hand eller maskinskrivet är upp till dig), och dokumentet ska vara försett med datum och din personliga underteckning. 

  • Om du inte använder dig av en ”testamente mall” är det viktigt att skriften är tydlig och lätt att läsa, så den information som står är enkel att förstå. 

  • Du måste identifiera de som ska ärva dig med namn och personnummer eller organisationsnummer, och adress. 


För att testamentet ska vara giltigt krävs det också att det under ett och samma tillfälle bevittnas av två personer. Dessa två personer måste vara medvetna om att det är ett testamente de ska bevittna, och de får inte vara nära släkt med dig eller själva stå som arvingar. 


Testamente mall 

Om du tycker att det känns svårt att skriva ett testamente på egen hand och är osäker på hur det ska utformas för att vara korrekt finns det hjälp att få. Du kan bland annat använda dig av en testamente mall som finns att hitta online. 

Dessa är ofta helt kostnadsfria att använda och enkla att följa för att utforma dokumentet på rätt sätt. Känns detta otillräckligt kan du komplettera genom att ta hjälp av exempelvis en jurist, advokatbyrå, bank eller begravningsbyrå (om de erbjuder sådana tjänster). 

När testamentet är färdigställt bör du se till att minst en nära anhörig är medveten om att det finns, och förvara det säkert.


Testamente och arvsordning – vad gäller?

Något du bör ha koll på är att det som står i testamentet är det som är avgörande i frågan om hur ditt arv delas upp och vilka som kommer ärva dig, det vill säga till viss del. Det är nämligen så att arvsordningen, som styrs av den svenska lagen ärvdabalken, ofta kommer före testamentet. 


Bröstarvingarna har rätt till sin laglott

Det är nämligen så att om du har några bröstarvingar kvar vid liv när du dör så har dessa rätt till sin laglott, det vill säga 50% av ditt totala arv. Detta gäller oavsett vad som står i testamentet.

50% av arvet kan testamenteras

Resterande 50% av ditt arv kan du dock genom testamentet fördela hur du vill, till vem du vill. Om du däremot inte har några bröstarvingar – det vill säga barn, barnbarn eller barnbarnsbarn – kvar vid liv när du själv går bort gäller det som står i testamentet för 100% av ditt arv.