Kondoleans – att beklaga sorgen


När sorg och förlust drabbar oss eller någon vi bryr oss om, är det viktigt att vi visar vårt deltagande. Det är här begreppet kondoleans kommer in. Kondoleans är ett uttryck för vårt deltagande i de anhörigas sorg. Genom att skicka blommor, skriva ett brev eller på annat sätt uttrycka empati kan vi visa vårt stöd.  Det kan ske genom att skicka en krans, en sorgdekoration eller genom en personlig hälsning. Det finns ingen strikt regel för hur man ska göra detta , det bestäms oftast av hur nära du stod den avlidne. En viktig punkt att komma ihåg är att en kondoleans inte ersätter en handbukett eller en ensam ros som tas med till själva begravningsceremonin.


Kondoleanshälsningar

Om du är osäker på vad du ska skriva i din kondoleans, hittar du förslag nedan:

1. Tack för allt du gjort

2. Med varmt deltagande

3. Jag glömmer inte de glada stunderna vi delat

4. Mina tankar är hos er

5. Ett sista farväl

6. Ditt minne lever

7. Mina djupaste kondoleanser

8. Du finns i mitt hjärta

9. För alltid i mitt minne

10. Vila i frid


Att beklaga sorgen

Uttrycket att ”beklaga sorgen” är vanligt men har blivit omtvistat. Flera språkvetare och experter på etikett har ifrågasatt detta uttryck. Istället föreslås att man säger ”jag beklagar din förlust” eller ”jag deltar i din sorg”. Det är värt att notera att det finns många alternativ till att uttrycka sitt deltagande.

Handlingar är ofta lika värdefulla som ord. Om du inte vet vad du ska säga, kanske du kan erbjuda praktisk hjälp. Till exempel kan du komma över med mat, erbjuda dig att hjälpa till med hushållssysslor, eller helt enkelt ge en varm kram.


Att beklaga en förlust

Här är några förslag på hur du kan uttrycka ditt deltagande:

1. Jag delar din sorg

2. Beklagar förlusten

3. Tänker på dig

4. Ta hand om dig

5. Du är ständigt i mina tankar

6. Sänder dig all min empati och kärlek

7. Jag förstår vad du går igenom. Finns det något jag kan göra för att stötta dig?

8. Jag står vid din sida

9. All min omtanke till dig

10. Varmaste deltagande


För mer information om vett och etikett vid begravningar, inklusive lämplig klädsel, klicka här. Att visa sitt deltagande vid en förlust kan vara en svår uppgift, men det är en viktig del av att visa respekt och stöd. Hoppas att denna guide kan vara till hjälp i dessa svåra stunder.