Måste man anlita en begravningsbyrå?

Det finns inget som säger att du måste anlita en begravningsbyrå då du ska planera för och anordna en begravning. Många av de saker som ska ordnas med kan du ofta ta itu med på egen hand. Värt att nämna är dock att du som anhörig måste ta på dig ansvaret och se till att allting blir klart i tid. Du måste bland annat kontakta aktuella instanser, ordna med alla uppgifter, hitta en ledig gravplats och boka lokal för ceremoni (om ni önskar ha en sådan). 


Allt detta kan vara både tidskrävande och påfrestande, 

inte minst om det är en nära anhörig som gått bort. Vill du lätta på tyngden från dina axlar finns det många fördelar med att anlita en begravningsbyrå som kan hjälpa dig med det omfattande arbetet.

Att anordna en begravning på egen hand är svårt

Det kan vara speciellt svårt och jobbigt att anordna en begravning på egen hand. Idag finns det många bra guider och checklistor att ta hjälp av på nätet, som kan underlätta arbetet och göra det tydligare för dig. Trots det kan det arbetet som ska genomföras bli för omfattande för en person att genomföra själv. 

Skulle det däremot visa sig att du har familj, släkt eller vänner – som kanske även själva är anhöriga till den avlidne – med tidigare erfarenhet av att planera för och anordna en begravning kan du få bra hjälp, tips och råd från dem. Att tillsammans läsa om och gå igenom allt som ska checkas av kan underlätta enormt. 


Många fördelar med att ta hjälp av en begravningsbyrå 

Samtidigt finns det mycket som talar för att det, trots att ni är flera som hjälps åt, är bäst att ta hjälp av en begravningsbyrå. Det finns mycket att lära sig när det kommer till att ordna en begravning. 

Denna kunskap är inte bara viktig för att allt ska gå rätt till. Utan den är även avgörande för att den avlidne ska få en värdig, respektfull och välgjord ceremoni. Risken att något glöms bort, att ni får ont om tid, att kunskapen är bristfällig eller att det helt enkelt blir för jobbigt är stor. 


Därför kan det vara bra att anlita en begravningsbyrå 

Det kan finnas många fördelar med att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med att planera inför en begravning. Många saker ska ordnas med, och det krävs att det blir klart i tid. I Sverige finns det nämligen lag på att begravningen ska genomföras inom en månad från dödsfallet. 

Mycket av det som ska ordnas med kan man göra själv, men vill man säkerställa att allt går rätt till kan man anlita en begravningsbyrå. Några av de vanligaste sakerna som en begravningsbyrå kan hjälpa dig med är att:

  • Göra bouppteckning och tömma dödsbo
  • Boka lokal för begravningsceremoni
  • Ordna en gravplats 
  • Arrangera minnesstund
  • Ge svar på juridiska frågor  

Hitta den bästa begravningsbyrån för dig

Innan du väljer vilken byrå du ska ta hjälp av kan det vara klokt att ta kontakt med flera olika begravningsbyråer för att kunna jämföra dina alternativ. De flesta byråer erbjuder liknande tjänster, så det som framförallt bör jämföras är priset. Att lägga lite tid på att hitta den bästa begravningsbyrån kan verkligen vara värdefullt för både känslan och utförandet. 


Anordna begravning online

Det blir allt vanligare att man som begravningsbyrå erbjuder dig som kund att planera en begravning via telefon eller direkt online. Med denna tjänst kan du själv planera begravningen och sköta bokningarna, men få hjälp, stöttning och råd av de som kan. För många är detta både skönt och tryggt samtidigt som du kan spara både tid och energi. 


FAQ

Kan man skippa begravning?

I Sverige finns det ingen lag på att man i samband med en begravning måste arrangera en begravningsceremoni. Det enda som krävs är att den avlidne kremeras eller begravs i en kista, och att man därefter gravsätter askan eller kistan. Själva gravsättningen måste ske inom en månad från dödsfallet.  

Kan jag ordna begravning själv? 

Ja, du kan anordna en begravning på egen hand. Det finns ingen som säger att du måste anlita eller ta hjälp av en begravningsbyrå. Idag finns det många bra checklistor och guider du kan vända dig till på nätet för att få en tydlig bild över allt som måste göras. 

Vad kostar det att anlita en begravningsbyrå?

Beroende på vilken begravningsbyrå du väljer att anlita kommer priset för att få hjälp med att anordna en begravning variera. En arbetskostnad på mellan 5000-15000 kronor är dock en rimlig standard att förhålla sig till.