Vad händer med en persons skulder när hen går bort?

En sak som många har funderingar kring när deras anhöriga går bort är vad som händer med dennes skulder. Är det något som går i arv? Hur mycket ska betalas av? Och vem är det som bär ansvaret?

För att få rätsida på detta vände vi oss till låneexperterna på hittasmslån.se, och de gav oss följande sammanfattning.

Dödsboet ska betala för skulder

I regel ska de skulder den avlidne har betalas med dödsboet när det har delats upp. Således får den som är ansvarig över dödsboet ett brev från Kronofogden med betalningskrav som – i den utsträckning det går – ska betalas av dödsboets tillgångar. Brevet brukar ha namnet: Skuld att betala”, ”Betalningsuppmaning” eller ”Underrättelse om total skuld”.

I brevet hittar du instruktioner för hur du gör inbetalningen samt annan information du behöver känna till. Så se till att öppna och läsa brevet så fort du kan.

Man ärver aldrig skulder i Sverige

Om dödsboet inte har några tillgångar så är det inte du som företräder dödsboet som ska betala in skulderna. Du kan med andra ord inte ärva skulder i Sverige. Samma sak gäller om dödsboet endast kan täcka en del av skulderna, då ärver man inte resterande belopp.

Du behöver alltså inte oroa dig för att du ska skuldsättas om dina föräldrar eller anhöriga går bort. Utan alla skulder som inte kan betalas av med dödsboet avskrivs istället.

På grund av detta har de flesta långivare och banker en övre åldersgräns på de som får ansöka. Detta för att undvika att äldre personer skuldsätter sig och spenderar lånade pengar innan de går bort.

Tänk på att andra lagar kan gälla utomlands

Vi har väldigt generösa lagar gällande avlidnes skulder och anhörigas ansvar här i Sverige och i resten av EU. Däremot är inte lagarna lika generösa på andra platser i världen, och är det så att din anhörige är skuldsatt i andra länder – exempelvis dennes hemland – kan andra regler gälla.

Var därför noggrann med att efterforska alla skulder och relaterade lagar i samband med att ni delar upp dödsboet.