Vad är viktigt att tänka på när man väljer gravsten?

Vad är viktigt att tänka på när man väljer gravsten?


En gravsten är oftast det dyraste när det kommer till begravningskostnaderna. Det finns väldigt många olika typer av stenar, motiv och skrift som påverkar slutpriset. En gravsten är inget måste utan det är valfritt för de anhöriga att välja själva om de vill ha en sten eller ett enkelt träkors. Det är bara vid kist- och urnbegravning som en gravsten är aktuell då den avlidna har en dedikerad gravplats. Det är vanligt att köpa en sten som senare uppdateras med maka, make eller barn.


En gravsten kan alltså uppdateras med text senare och det är vanligt att för-trycka namn på maka eller maken som ska vila bredvid. För att sätta upp en gravsten krävs ett tillstånd från kyrkoförvaltningen och normalt sätt hjälper begravningsbyrån till med de detaljerna. Beroende på vilken gravplats som är vald faller den inom olika gravkvarter där specifika regler kring gravstenen finns. Vanligtvis skrivs fullständigt namn, födelseår och dödsår in på stenen. Ibland kompletteras detta också med en kortare personlig hälsning eller text.


Vilka olika typer av stenar finns?


Stenar i granit och brons är de mest populära gravstenarna samt att båda är mycket attraktiva, hållbara och lätta att underhålla. Vissa kyrkogårdar tillåter bara gravstenar gjorda av dessa två material. Det är bäst att kontrollera med kyrkoförvaltningen innan en beställning av stenen sker. Förutom granit , brons finns andra typer av sten tillgängligt som marmor, skiffer, sandsten, brons, kalksten och fältsten. Alla dessa typer av stenar passar bra som gravstenar men det är upp till varje kyrkogård att godkänna vilka stenar som får resas där.


Inför att en gravsten ska beställas måste en ritning på den skickas in till kyrkoförvaltningen som godkänner eller nekar stenen. Deras funktion är till för att skapa ett enhetligt intryck samt en fridfull atmosfär på kyrkogården. Det finns många olika typer av stilar på stenarna. Det första att välja är vilken typ av form stenen ska ha samt om den ska vara stående eller liggandes. En gravsten kan vara rektangulär, rundad, fyrkantig, formad som ett kors eller ha annan oregelbunden form. En populär form på gravsten är ett liggande hjärta.


Att tänka på vid beställning av gravsten


Från det att jordfästningen sker är det normalt 6-12 månader innan gravstenen kan sättas på plats. Väntetiden beror på tjäle i marken som kan orsaka sättningar i jorden och det är viktigt att vänta tills marken är redo för en sten att resas på den. Hur utseendet ska vara på stenen är högst personligt, vissa föredrar polerad glansig yta medan andra föredrar grovhuggen.

Vilket typsnitt och font på texten är även upp till varje persons smak , många gillar även klassiska snirkliga bokstäver.


Granit är den typ av sten som är mest populär att välja som gravsten. Det är en av de stenar som kräver minst underhåll och för att ha en lättskött sten rekommenderas även en polerad yta som är enkel att hålla ren. Priser på enkla stenar startar från 7 000 kronor och kan öka i pris snabbt. De flesta väljer stenar som ligger mellan 10 000 kronor till 20 000 kronor men det finns stenar för flera hundratusen, dessa är dock relativt ovanliga.


Billig gravsten


En gravrätt är ofta i 25 år, förlängs den inte kan graven tas tillbaka av kyrkan. 

Stenen som hörde till graven är möjlig att återanvändas

På de flesta kyrkogårdar säljs dessa stenar till ett betydligt billigare pris än att köpa en ny. En sådan sten går att slipa och givetvis görs en ny gravyr med önskad text. Formen blir dock svårare att ändra på för den.

Är du ute efter ett mer specifikt utseende eller form är det bäst att du köper en nytillverkad.