Ordna en begravning utan begravningsbyrå

Begravningar är djupt personliga händelser, präglade av starka känslor och minnen. Här vill vi guida dig genom fördelarna och utmaningarna med att ordna en begravning på egen hand, samt ge en steg-för-steg-guide för hur du kan göra det.


Ordna själv eller anlita begravningsbyrå

Att ta på sig ansvaret för att ordna en begravning kan vara både givande och utmanande. Här är några fördelar och nackdelar att överväga.


Fördelar med att ordna en begravning på egen hand

Att ordna en begravning själv ger möjlighet att lägga till personliga detaljer som kanske inte alltid är möjliga när man anlitar en begravningsbyrå. Det kan vara allt från att välja en särskild plats för ceremonin till att skapa ett unikt program. Detta kan vara särskilt värdefullt om den bortgångne hade specifika önskemål eller om det finns kulturella eller religiösa traditioner att beakta.


Kostnadsbesparingar

Begravningsbyråer erbjuder en värdefull service, men de tar också betalt för sina tjänster. Genom att sköta processen själv kan du potentiellt spara pengar. Detta kan vara särskilt viktigt om budgeten är begränsad. Om dödsboet av någon anledning inte skulle ha råd att betala för en begravning, finns det möjlighet att ansöka om bistånd från kommunen. 


Nackdelar med att ordna en begravning på egen hand

Tidskrav – Att organisera en begravning kan vara tidskrävande och stressande, särskilt under en redan svår tid. Det finns många detaljer att tänka på,  allt från juridiska krav till transport.


Kunskapsbrist – Begravningsbyråer har erfarenhet av alla aspekter av begravningar, inklusive juridiska frågor som kan upplevas väldigt jobbiga. Utan denna typ av expertis kan vissa detaljer missas.


Steg-för-steg-guide till att ordna en begravning

Att ordna en begravning på egen hand kan vara en stor uppgift, men med en noggrann planering och ordentliga förberedelser kan det vara ett givande sätt att hedra din älskade. Nedan kommer några grundläggande steg som du kan följa.


1. Anmäl dödsfallet

Dödsfallet måste anmälas till Skatteverket inom en vecka. Du kan få hjälp med detta från sjukhuset eller en läkare. Skatteverket kommer sedan att skicka ett dödsfallsbevis. Detta är ett viktigt dokument, så se till att du förstår processen och vad du behöver göra. Ett dödsfallsbevis kan behövas för att utföra vissa saker efter dödsfallet som t.ex att försäkringsbolaget ska kunna utbetala dödsfallsersättning m.m. Du kan be om ett dödsfallsbevis från sjukhuset eller läkaren som bekräftade dödsfallet. Notera att det kan finnas en avgift för detta.


2. Gravsättningsintyg

Gravsättningsintyget är ett viktigt dokument som behövs för att få lov att gravsätta eller kremera en älskad som har gått bort. Detta intyg tas fram av Skatteverket efter att de har fått in dödsfallsintyget. Kom ihåg att det kan ta lite tid för Skatteverket att bearbeta detta då tidsramen varierar, så det är bra att ha tålamod under denna del av processen. Har man däremot bråttom kan man åka in till skatteverket med dödsfallsbeviset och be dom påskynda processen. Detta kan resultera i att man får gravsättningsintyget snabbare. Det är däremot ingen garanti på att man skulle få det snabbare.


3. Planera ceremonin

Besluta om plats, tid och struktur för ceremonin. Överväg vilka traditioner eller personliga inslag som ska inkluderas. Du kanske vill ha ett religiöst eller sekulärt format, eller kanske en blandning av båda. Kanske vill du inkludera speciella musikstycken, läsningar eller ritualer som var betydelsefulla för den avlidne. 


4. Anordna transport och gravplats

Du kommer att behöva ordna transport för kroppen samt välja och boka en gravplats. Om du väljer kremation kommer du också att behöva bestämma vad du ska göra med askan. Detta kan innebära att du väljer en urna, bestämmer var askan ska spridas eller planerar en gravplats för urnan.


5. Skicka inbjudningar

Skicka inbjudningar till familj och vänner. Kom ihåg att inkludera information om tid, plats och eventuella önskemål kring klädsel eller donationer. Det kan också vara hjälpsamt att inkludera information om särskilda traditioner eller ritualer som kommer att vara en del av ceremonin.


6. Skapa ett program för ceremonin

Bestäm ordningen för ceremonin, inklusive tal, musik och eventuella ceremoniella ritualer. Programmet kan också inkludera en minnesstund eller en tid för reflektion. Att skapa ett tryckt program kan hjälpa gästerna att följa med i ceremonin och ge dem något att hålla i och minnas.


7. Ordna med mat och dryck

Om du planerar att ha en sammankomst efter ceremonin, tänk på att ordna med mat och dryck. Det kan vara allt från en enkel fika till en större måltid. Att ge gästerna något att äta och dricka kan skapa en mer avslappnad och tröstande atmosfär efter den formella ceremonin.


Vår sammanfattning

Att ordna en begravning på egen hand är ett djupt personligt och emotionellt beslut. Det kan vara ett sätt att skapa en mer skräddarsydd ceremoni och potentiellt sätt spara pengar, men det kommer också med ett stort ansvar och stora utmaningar. 

Vare sig du väljer att ordna begravningen själv eller anlita en begravningsbyrå, är det viktigaste att skapa en ceremoni som är meningsfull och hedrar den älskade personens liv.

Vi hoppas att den här artikeln har givit dig den information och det förtroende du behöver för att ta det första steget. Kom ihåg, det finns inget rätt eller fel sätt att säga adjö på. Varje begravning är unik och bör reflektera den person som har gått bort och de som sörjer dem. Ingen kan förbereda oss på förlusten av en älskad. Men i dessa svåra stunder kan vi finna styrka i varandra och i våra egna förmågor att hedra våra kära på ett sätt som känns rätt för oss. Oavsett om du väljer att anlita en begravningsbyrå eller att ta på dig ansvaret själv, är det viktigt att komma ihåg att det finns stöd och människor i din omgivning.