Hur finansierar jag en begravning om kommunen nekar mig bistånd?


Har du koll på att du kan ansöka om att få bistånd från kommunen för att finansiera en begravning? Om det visar sig att det i den avlidnes dödsbo inte finns tillräckligt med pengar (eller andra finansiella värden) för att anordna en värdig begravning kan du ha rätt att få stöd från den avlidnes hemkommun. Detta kallas för att ansöka om begravningshjälp och finns tillgängligt i de flesta kommuner. 


Den summa du kan få i bistånd för att anordna en begravning varierar dock beroende på vilken kommun den avlidne tillhörde – olika kommuner har möjlighet att bidra med olika mycket. Detsamma gäller vilka kostnader du kan få begravningshjälp för. Det är däremot inte en självklarhet att din ansökan om bistånd blir godkänd. Vad gör man då?


Detta måste du göra för att få bistånd från kommunen

För att den avlidnes hemkommun ska godkänna din ansökan om att få bistånd för att anordna en värdig begravning krävs det att du uppfyller vissa saker. Dessa är att du:

  • Inte betalar några av dödsboets räkningar innan du ansökt om ekonomisk hjälp
  • Sagt upp dödsboets stående överföringar och autogiro hos banken
  • Ansöker om begravningshjälp från den avlidnes hemkommun

Det är av yttersta vikt att du så snart som möjligt avslutar all ekonomisk aktivitet kopplat till den avlidnes dödsbo, samt att du inte går vidare med att fortsatt hantera inbetalningar efter personen gått bort. Detta då du inte får bistånd eller stöd som kompensation för pengar som betalats ut från dödsboet efter dödsdagen. 


Så kan du finansiera en begravning

Har du försökt ansöka om begravningshjälp från kommunen men blivit nekad din förfrågan finns det andra sätt att gå tillväga på för att finansiera en begravning. Det utan att du måste använda dig av dina privata medel för att anordna en begravningsceremoni av värdighet för den avlidne. 


Ansök om ett privatlån

Ett sätt du kan gå tillväga på för att finansiera en begravning är att ansöka om ett privatlån. Ansöker du om ett privatlån och blir godkänd ansökan är det helt upp till dig som låntagare att avgöra vad pengarna ska användas till. 

Det innebär alltså att du kan använda dig av de lånade pengarna för att betala för saker som urna, kista, blommor, dödsannons och begravningsbyrå. Om den avlidne inte betalat någon begravningsavgift eller inte var medlem i Svenska kyrkan kan ditt lån även användas för att betala kostnaderna för saker som transport, gravsättning, gravplats och präst.