Går en kreditskuld i arv?

När en anhörig går bort så innebär det självklart en stor sorg, men även de praktiska momenten måste tillgodoses. Många frågor kan uppstå och här besvarar vi en av dem – nämligen vad som händer med dödsboets tillgångar.


Att man kan ärva till exempel en fastighet eller olika tillgångar är välbekant. Men eftersom varje person har olika ekonomiska förutsättningar så kan det i vissa fall också vara så att din bortgångne anhörige är skuldsatt. 


Du kan dock aldrig kan ärva en skuld, oavsett hur nära relation du har till den avlidne. De kvarstående tillgångarna i dödsboet går istället till att täcka efterlämnade skulder. Om det inte finns utrymme i dödsboets tillgångar att täcka dessa skulder så skrivs dem alltså istället av.


Detta gäller alla slags skulder, oavsett om det handlar om exempelvis kreditkort, privatlån eller skatteskulder. Med andra ord kan skulder påverka hur mycket du får i arv, men det kan aldrig medföra någon negativ inverkan på din befintliga ekonomi. 


Oroa dig därför inte om du får ett betalkrav från kronofogden. Det är inte ovanligt att det förekommer i samband med att en anhörig avlider och hen har obetalda skulder. Det är ofta upp till dig att betala dessa med tillgångarna från dödsboet. 


I de fall som arvet har delats upp sinsemellan olika personer, till exempel syskon, så är ni gemensamt förpliktade att lösa skulden genom dödsboet.


Vilket ansvar faller på dig?

Som anhörig finns det vissa saker du bör veta med dig när du tar hand om ett dödsbo. Det är till exempel upp till dig att stoppa befintliga autogiron och stående överföringar som beträffar dödsboet, då banken inte gör detta automatiskt. 


Av samma orsak kan du behöva fastställa att den avlidne är med i en viss bank, och detta görs genom att du skickar en så kallad engagemangförfrågan till banken. 


Det är upp till dig som dödsbodelägare att administrera tillgångarna. Det kan vara mer än en person som får detta ansvar och isåfall sköter ni det gemensamt. 


För enkelhetens skull så kan ni som är ett flertal dödsbodelägare överlåta det huvudsakliga ansvaret på en enda person, genom att övriga parter förser denne med fullmakt. På så vis representerar denna person dödsboet och sköter konstant kontakten med bland annat banken.