Dödsbo – att tänka på vid försäljning av fastighet


Om dödsbodelägarna är överens om att försöka sälja bostaden i ett dödsbo måste bouppteckningen vara färdigställd och registrerad. Det går trots detta bra att påbörja en försäljning av en fastighet innan en fullständig bouppteckning är klar och registrerad hos Skatteverket. Om man väljer att göra så, får de nya ägarna inte tillträde till bostaden förrän registreringen är klar eftersom den är nödvändig för att en ny lagfart ska kunna beviljas för köparen av fastigheten. En bouppteckning kan upprättas privat av dödsbodelägarna själv eller av en professionell firma som till exempel en begravningsbyrå eller en jurist. Många föredrar det sistnämnda för att det ska bli rätt och gå snabbt och smidigt.


Nedan går vi igenom ett par steg som kan vara bra att tänka på vid en försäljning av fastighet i dödsbo


Göra en bouppteckning

När någon har avlidit behöver man alltid göra en bouppteckning. Bouppteckningen är en handling som visar alla tillgångar och skulder som den avlidna har och vilka som är arvingar och eventuella testamentstagare. Det är en offentlig handling som används för arvskiftet och som redogör vem som kommer ärva vad.


En bouppteckning ska vara påbörjad senast 3 månader från dödsdagen och skickas in till Skatteverket senast 4 månader efter. Bouppteckningen är en viktig handling som har stor betydelse, det är därmed viktigt att den görs på ett korrekt sätt.


Vem som helst kan upprätta en bouppteckning och ansvaret att upprätta en ligger hos delägarna i dödsboet. Dödsbodelägarna kan upprätta den på egen hand även om det är rekommenderat att anlita en professionell firma som till exempel en begravningsbyrå för hjälp med bouppteckningen. Då vet man att det blir korrekt utfört och dödsbodelägarna får en mindre administrativ sak på sitt bord. En bouppteckning är en offentlig handling och måste därför verifieras av två utomstående förrättningsmän. Innan den skickas in för registrering hos Skatteverket måste handlingen skrivas under av dödsbodelägarna, och två förrättningsmän som bevittnar.


Ansök om lagfart


Om en fastighet ska säljas i dödsboets namn så måste en lagfart sökas för dödsboets räkning. Detta kan göras med den registrerade bouppteckningen. När lagfart sedan beviljats är dödsboet registrerat som ny ägare av fastigheten.


Anlita mäklare


Även om det inte är ett måste att anlita en mäklare för att sälja bostaden så är detta något som så klart underlättar då det redan är mycket annat att tänka på och sköta när en närstående har gått bort.


Om det är fastställt vilka dödsbodelägarna är och om alla är överens om att fastigheten ska säljas, kan man omgående börja förbereda sig för att sälja fastigheten. Man bör då först kontakta en eller flera mäklare för offerter och sedan förbereda bostaden för värdering, visning och husbesiktning.


Det är som nämnt ovan lämpligt att bouppteckningen är färdig och registrerad innan mäklaravtal med mäklaren undertecknas. Avtal i dödsboet undertecknas av samtliga delägare eller av en person med fullmakt att hantera dödsboet för alla dödsbodelägares räkning.