Digitala Begravningar 


Digitala Begravningar

Världen är i ständig utveckling, inte minst när det kommer till teknik. Vad gäller begravningar håller många fortfarande hårt i det traditionella men även här har vi på senaste år sett en utveckling vad gäller digitala begravningar. En virtuell begravning är en tjänst som gör det möjligt för den avlidnes familj och vänner att samlas på en onlineplattform, som ofta är via någon slags tjänst för videostreaming. Begravningen streamas ofta live, så att personer som inte kan närvara personligen har möjlighet att deltaga på begravningsceremonin.


När det gäller hur de genomförs brukar virtuella begravningar likna traditionella begravningar med lovord från dem som kände familjemedlemmen, begravningsläsning, begravningssånger och eventuella böner.


Det går inte att komma ifrån – tekniken påverkar allt omkring oss och alla händelser livet. Det gäller allt mer även begravningar och minnesstunder. Med Zoom och andra plattformar för direktsändning har familjerna börjat hedra sina nära och kära med en sammankomst som åtminstone innehåller någon form av virtuell komponent.


Detta är ett nytt sätt att hedra en anhörig eller vän men även om det inte är rätt lösning för alla så är det ibland en nödvändighet. Avstånd, hälsoproblem, ålder eller andra hinder kan leda till att en del sörjande istället behöver vara med på distans med någon slags digital lösning . Oavsett anledning så är en online-begravning väldigt inkluderande, alla kan vara med på något sätt genom att titta eller lyssna på begravningsceremonin.


Även om en digital begravning underlättar gällande vissa delar efter att din anhörige har avlidit så är det ändå många beslut för begravningsplanering som är desamma för traditionella och virtuella begravningar. Du måste fortfarande välja en urna eller gravplats och allt annat som rör hur din älskade ska läggas till vila. Du måste också ta itu med andra praktiska frågor som pappersarbete, transport, förvaltning av dödsboet och så vidare.


För dig som ska deltaga i en digital begravning och vill skicka begravningsblommor, klicka dig in på begravningsblommor.se för att läsa mer om lämpliga blommor att skicka till en begravning.