Begravningsceremonier: olika kulturella och religiösa traditionerBegravningar är en viktig del av sorgearbetet och är ofta en ceremoni som hålls för att hedra den avlidne och ge vänner samt familj en chans att ta farväl. Världen över finns det många olika sätt att hedra de avlidna på, med varierande traditioner och riter beroende på kultur och religion. I denna artikel tittar vi närmare på några av de olika kulturella och religiösa traditioner som finns när det gäller begravningar, och hur de kan skilja sig åt från varandra. Genom att förstå dessa traditioner kan vi lära oss mer om olika kulturer och få en djupare förståelse för vad som är viktigt för dem när det gäller att hedra de avlidna. I Sverige sker traditionellt en kristen (enligt Svenska kyrkans ordning) eller en borgerlig begravning, men hur ser det ut när det gäller andra religioner och kulturer?


Judisk begravning

Enligt den judiska tron ska en judisk begravning ske så fort som möjligt efter att någon avlidit. Allra helst inom ett dygn. Ett judiskt begravningssällskap för den avlidne till ett kapell där kroppen tvagas innan kroppen läggs ner i en enkel kista. Alla judiska församlingar i Sverige har egna begravningsplatser och alla judiska personer begravs i jorden.


Muslimsk begravning

En muslimsk begravning följer traditionellt vissa riter och ceremonier som är viktiga inom islam. När en person har avlidit ska kroppen täckas med en ren klänning, och döden ska meddelas till en imam. Kroppen ska sedan snabbt begravas, vanligtvis inom 36 timmar efter dödsfallet. Inom islam är endast jordbegravningar tillåtna, och inom den muslimska tron är kremering förbjuden. Det hålls traditionellt en ceremoni där imamen läser ur Koranen och ber för den avlidne. Begravningen sker på en muslimsk begravningsplats, och den avlidne ska ligga riktad mot Mekka, som är muslimernas heliga plats. Efter begravningen är det vanligt att hålla en minnesceremoni där man minns den avlidne och ber för hens själ.


Katolsk begravning

En traditionell katolsk begravning har en tydlig tredelad struktur för ceremonin, som omfattar en vaka där familj och vänner samlas före begravningen, begravningsgudstjänsten som hålls i en kyrka och till sist begravningsceremonin med begravning av kroppen eller askan. Fokus ligger på att be för den avlidne och stödja familjen.


Begravning utan ceremoni

För de som önskar är det är möjligt att ha en begravning utan begravningsceremoni i Sverige. I Sverige finns det möjlighet att välja mellan olika typer av begravningsformer, och det finns ingen lag som säger att en begravning måste innehålla en ceremoni. Det är endast gravsättning som är obligatorisk enligt svensk lag.