Begravningens olika delar


Begravningens olika delar

Begravningar kan alltid anpassas till olika seder och traditioner. Detta kan vara något som är viktigt för den avlidne och dennes familj.

Normalt anlitar man en begravningsbyrå för en begravning. En begravningsbyrå är ett företag som är specialiserat på att hjälpa familjer att planera och arrangera begravningar. Detta är något som de flesta föredrar i denna svåra tid där sorg och administration kring den avlidne tar upp mer än tillräckligt med tid och energi. En begravningsbyrå är inte kopplad till någon specifik religion, så oavsett tro kan du få hjälp med att arrangera en begravning. Om du föredrar det kan du också alltid kontakta en präst, en rabbin, en imam eller någon annan religiös ledare för att få hjälp med att planera begravningen.


Begravningsceremonin

En begravningsceremoni kan anordnas på olika platser, i Sverige hålls det traditionellt i en kyrka, ett kapell eller någon annan religiös byggnad, och ofta enligt Svenska kyrkans ordning. Du kan självklart också välja att ha en begravning helt utan religion inblandad Detta kallas en borgerlig begravning och kan till exempel hållas i ett gravkapell eller en utvald plats i naturen.

Under en kyrklig begravning följer de en viss ordning för begravningsceremonin men det lämnas alltid utrymme för egen musik och tal. Ceremonin för en borgerlig begravning kan mer fritt utformas som den avlidne eller de efterlevande önskat.

En kristen begravningsceremoni enligt Svenska kyrkans ordning sker normalt i dessa steg:

  • Psalmsång
  • Musik
  • Griftetal
  • Läsning av Guds ord och bön

Dom som inte kan framföra sina kondoleanser personligen kan istället visa deltagande till den avlidnes anhöriga genom att skicka kondoleansblommor. Det går också bra att skicka kondoleansblommor till begravningsceremonin om man inte kan närvara på den fysiskt.


Begravning och kremering

Enligt svensk tradition läggs den avlidnes kropp i en kista. Inför begravningen sker bisättning vilket innebär att kistan med den döde överlämnas för förvaring inför kommande begravningsceremoni. Vid en begravning sänks kistan ner i en grävd grav på en kyrkogård eller annan begravningsplats. Om den avlidne ska kremeras bränns kistan och kroppen till aska, askan läggs efter det i en urna som sedan under gravsättningen sänks ner i en grav.