Begravningar under Corona


Begravningar under coronapandemin


Begravningar är alltid något tufft att ställas inför. Att säga ett sista hejdå till en älskad vän eller familjemedlem är allt annat än enkelt. I och med coronapandemin har sättet att säga hejdå förändrats. Plötsligt kan inte alla samlas till begravningen utan det finns begränsningar i hur många som får samlas på samma gång. Hur väljer man vilka som får finnas på plats fysiskt och vilka får komma på minnesceremonin under Corona?


Hjälp av begravningsbyrå


Att ta hjälp från en begravningsbyrå är vanligt men hur den hjälpen ser ut har under Corona förändrats. Tidigare fick många hjälp på plats eller via hembesök, idag har varje begravningsbyrå fått begränsa antalet besökare utifrån lokalens yta och helt ställa in hembesök. Istället uppmuntras att all planering sker via telefon eller videolänk. Respektive begravningsbyrå kan berätta mer specifikt om hur de har ställt om att jobba vid begravningar under Corona.


Antalet personer vid begravningar


Idag finns regler som säger att maximalt 20 personer får närvara vid en begravning, om inte lokala avvikelser finns pga kyrkan har för liten lokal och liknande. Präst och annan personal räknas inte in i det maxantalet. Hur väljer du då ut vilka som är närmast anhörig till den avlidne? Normalt räknas följande till närmast anhörig:

  • Partner
  • Föräldrar
  • Svärföräldrar
  • Barn
  • Syskon
  • Far- och morföräldrar
  • Syskons partners barn
  • Föräldrars syskon
  • Kusiner


Utöver dessa kan personen ha haft nära vänner som hade en stor betydelse i livet. Ibland kan den som ha avlidit skrivit något om vem/vilka den önskar ska närvara. Finns det inget skrivet är det ofta något som lämnas till partner, föräldrar och barn att ta hänsyn till.


Vad skulle den avlidne ha önskat?


En bra utgångspunkt vid begravningar oavsett om det är Corona-tider eller inte är att fråga sig vad den avlidne skulle ha önskat sig. Då gäller det att kunna sätta sina egna önskemål åt sidan. Finns det nära vänner som den avlidne umgicks med i högre grad än kusiner som aldrig sågs? I så fall kan det vara vännerna som ska finnas på plats och kusinerna via videolänk.


Praktiskt genomförbart


Under Corona är det inte självklart för alla att resa då de exempelvis är i en riskgrupp. Istället kan de då vara med på begravningen digitalt vilket är ett säkert sätt. Bor en del av släkten i ett annat land kanske det inte ens är praktiskt genomförbart att flyga in till Sverige på grund av olika länders restriktioner.


Minnesstund


När begravningen är över är det vanligt att samlas för en minnesstund. Idag får max åtta personer samlas i hemmet eller i hyrd lokal, då ska personalen räknas in i dessa åtta personer. Nedan följer några tips på hur ni får till en bra minnesstund trots att Corona gör att det finns restriktioner att ta hänsyn till.


Digital minnesstund


De som fått vara med på begravningen kan uppskatta att få ta del av minnesstunden. Låt alla åka hem till sig och ordna en digital minnesstund där de som vill kan koppla upp sig. Det är säkert i Corona-tider och alla får möjlighet att vara delaktiga.


Minnesstund utomhus


Önskar ni att ha en fysisk minnesstund tillsammans går det att anordna utomhus. Ställ upp små bord med bra avstånd mellan varandra, ordna fikat så det går att ta en hel korg för att undvika att alla ska röra vid samma sak som tillexempel en kaffepanna. Då är det möjligt att ändå hålla avstånd till varandra.

Flera mindre minnesstunder


Efter begravningen kan ni även dela upp er så att de som ni normalt umgås med, som närmaste familjen, åker hem till sig och har en egen minnesstund.