Avtal som ska sägas upp vid dödsfall

När en nära anhörig dör är det minsta av dina bekymmer att säga upp dennes abonnemang och avtal som till exempel mobiltelefon och TV. Men ett pågående avtal för en avliden närstående kan bli en slösaktig utgift för din närståendes dödsbo.

Tyvärr vet kanske inte alla hur man säger upp ett avtal för en avliden närstående. Detta leder till att många dödsbon fortsätter att betala månadsavgifter för till exempel mobiltelefoni som inte längre används.

Många företag får automatiskt information när en kund avlidit men det är inte alltid det fungerar felfritt, det betyder att du som efterlevande kan behöva sätta dig ner och kontakta alla företag där din avlidne närstående haft abonnemang eller andra avtal. Det kan finnas fler abonnemang, avtal och autogiron än vad du vet som står på den som har gått bort. Sätt dig ner och red ut allt sådant för sådana avtal behöver avslutas eller föras över till någon annan. Ta en sak i taget och kontakta företagen för att höra hur du ska göra. Många av dem har också tydlig information på webbplatsen som visar steg för steg hur du gör och vad som gäller. Det är lätt att missa något, för det är inte allt som kommer månadsvis eller finns sparat, så i efterhand lär det dyka upp nya räkningar. Några vanliga abonnemang man kan ha i åtanke när man går igenom för att kunna avsluta är:

  • telefon
  • TV
  • internet
  • streamingtjänster
  • husavtal så som el, sophämtning, vatten och avlopp
  • försäkringar
  • hyresavtal
  • avbetalningar

Det är löjligt hur mycket administration som krävs för att någon dör. När en älskad person dör är det tungt att hantera allt kringliggande tillsammans med begravningsarrangemang samtidigt som man sörjer.

Du måste dock säga upp alla abonnemang. Det blir svårt att få tillbaka betalningarna när de redan har lämnat den avlidnes konton eller obetalda fakturor går vidare till inkasso.

Numera har de flesta människor saker på prenumeration och månatliga avtal och avbetalningar som går på autogiro eller automatiska kortbetalningar. Du måste snarast möjligt säga upp alla dessa för att se till att den avlidne inte längre debiteras. Den avlidne har förhoppningsvis lämnat information om sina konton och inloggningar för att underlätta ditt arbete.

Vad händer med elnätsavtal?

De flesta elnätsföretag och elhandelsföretag får löpande information från Statens personadressregister (SPAR) till deras egna dataregister och blir då serverade information om att kunden har avlidit. I vissa fall behöver en efterlevande som som är dödsbodelägarna själv ta kontakt med elbolaget för att meddela om dödsfallet och avsluta elavtalet. Vidare behöver det meddelas om något fortsatt ska faktureras dödsboet eller om avtalet ska flyttas över till efterlevande. Tyvärr kan detta innebära nytt avtal och nytt pris, men som tur är finns det pris-jämförelse tjänster som underlättar processen med att hitta en billig leverantör. Ett exempel på en sådan är https://elyn.se.

Måste man fortsätta betala?

Det kan vara så att dödsboet blir skyldigt att fortsätta betala avtalstiden ut, men många företag visa hänsyn och låter dig avsluta avtalet i förskott.