3 Sätt att betala för en begravning


Det många inte planerar inför eller ens vill tänka på är vad som händer när en anhörig går bort. Det är ofta tabubelagt och pratas inte om speciellt mycket, men det finns ändå praktiska moment som måste tas hand om. 


Det är inte alla som vet vad som ingår i begravningsavgiften och vem som har ansvaret för att betala för en begravning. I denna artikel kommer vi att gå igenom vilka regler som gäller och även gå in på olika metoder som du kan använda dig av för att betala kostnader för en begravning.  


Betala med dödsboet

De skulder, ekonomiska tillgångar och fastigheter som en person lämnar efter sig kallas för ett dödsbo. De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas för dödsbodelägare, och kan gälla en eller flera personer. 


Om du får ansvaret att vara dödsbodelägare kan du i många fall använda dödsboet till att betala för begravningen, men något som kan komplicera saken är om det finns tillhörande skulder till dödsboet, till exempel lån som inte är färdigbetalda. 


Vi kan dock konstatera att det inte finns någon lag som kräver att dödsboet ska gå till skulder istället för begravningsavgiften, då begravningskostnader faktisk ofta har företräde framför skulder. 


Ett undantag till detta är om det specifikt handlar om skulder med någon form av säkerhet – till exempel ett bolån med fastigheten som säkerhet – eftersom en särskild förmånsrätt gäller. Enkelt förklarat så prioriteras skulder med säkerhet över andra skulder och begravningsavgifter. 


Viktigt att veta är att du aldrig kan ärva en skuld – utan den del av skulden som inte täcks av dödsboet skrivs istället av. 


Delbetala med kreditkort

I de fall där dödsboets tillgångar inte är tillräckliga för att täcka begravningen och allt det innebär så måste du som efterlevande stå för dessa kostnader.


För att undvika att du belastas ekonomiskt så kan du försöka hitta sätt att finansiera utgifterna som du står inför. 

Till exempel kan du använda dig av ett kreditkort för att delbetala en kostnad som inte annars skulle vara möjligt. 


Det bästa kreditkortet för delbetalning är självklart ett kort med så låg effektiv ränta som möjligt, och gärna utan årsavgift. På så vis slipper du oroa dig för att du behöver använda ditt kreditkort i många andra syften enbart för att rättfärdiga kostnaden av det. 


Begravningshjälp från kommunen

Har du absolut ingen möjlighet att betala för hela begravningen på egen hand så kan du ansöka om ekonomiskt stöd från kommunen. På samma sätt som du inte ska kunna ärva en skuld så ska du heller inte behöva lida ekonomiskt för att du inte har råd att betala för en begravning.


Du vänder dig i så fall till socialkontoret i din kommun. Där kan du få ekonomiskt bistånd för bland annat begravningsceremoni och dödsannons. Det är inom enklare ramar som ceremonin utförs när du ansöker om bistånd, men det ska ändå innebära ett värdigt avsked i alla mått mätt.  


Den största faktorn som avgör hur stor ekonomisk hjälp du kan få från din kommun är hur stor del av begravningskostnaderna som dödsboet uppskattningsvis kan täcka. Olika kommuner kan också göra att storleken på biståndet skiljer sig en aning. 


Tänk på att det allra första du ska göra är att vända dig till socialkontoret om du ska söka om bistånd, och inte ska beställa en begravning i förväg.


Så fungerar begravningsavgiften

Du som är folkbokförd i Sverige betalar alltid in en skatt som går till begravningsavgiften, oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. 


Begravningsavgiften täcker inte alla kostnader, men avser faktiskt så mycket som kremation, gravsättning och en gravplats under 25 år (på allmän begravningsplats). 


Det låter kanske lite underligt, eftersom många av oss betalar en extra avgift för medlemskap i Svenska kyrkan.


Har den avlidne dock tillhört Svenska kyrkan så tillgodoses andra omkostnader som du annars hade fått betala själv, det vill säga begravningsceremoni, präst samt även organist och kistbärare.